AM. Translate Localize LQA

Never forget an idea again

No request is too difficult, no task too big. We are here to share with game and app developers an open world.

Used by the world's best global deverlopers

Go Global

Multilingual

Trực tiếp sản xuất 15 ngôn ngữ phổ biến nhất toàn cầu và điều phối 60 ngôn ngữ cùng mạng lưới đối tác.

Multi platform

Kinh nghiệp bản địa hóa ứng dụng đa nền tảng

Culture adaptive

Được cung cấp bởi nhà ngôn ngữ học bản địa

Trend style

Luôn mới nhất và luôn đi đầu trong sáng tạo ngôn ngữ.

Perfect UX/UI

Trải nghiệm hoàn hảo, khả năng tương thích ngôn ngữ - giao diện tuyệt đối.

Update on time

Dịch vụ luôn trong trạng thái sẵn sàng.

AM. Translate Localize LQA