AM. Translate Localize LQA

Never forget an idea again

No request is too difficult, no task too big. We are here to share with game and app developers an open world.

Trong nhiều năm, chúng tôi đã không trực tiếp làm việc với các nhà phát triển nhưng nhiều sản phẩm của họ đã qua qui trình bản địa hóa chúng tôi. Điều này nếu được ví như một trận bóng đá đẳng cấp quốc tế, chúng tôi là những chân chuyền kiến tạo nên những bàn thắng đẳng cấp.

Và giờ đây, nhiều nhà phát triển đã tìm đến chúng tôi để trực tiếp truyền tải những ý tưởng và tham vọng toàn cầu cho từng sản phẩm của họ. Chúng tôi bắt đầu cung cấp dịch vụ với ngôn ngữ đích duy nhất là tiếng Việt,  nhưng giờ đây, chúng tôi làm việc với 15 ngôn ngữ phổ biến và trên 100 cặp ngôn ngữ ưa thích. Gần 50M words đã được dịch trong vòng 10 năm qua. Với những ghi nhận từ khách hàng và nỗ lực cải tiến của mình, chúng tôi sẽ không dừng ở đó.

Mạng lưới nhà ngôn ngữ học, game thủ và những nhà phát triển của chúng tôi làm việc trên cùng một nền tảng bản địa hóa tiên tiến sẽ là bệ phóng cho ứng dụng và game của bạn. Chúng tôi có khả năng đáp ứng nhanh nhất các yêu cầu Dịch thuật, Bản địa và LQA. 

AM. Translate Localize LQA