Our Clients Say:

Tài liệu tiêu chuẩn của BSI khá đa dạng và tính chuyên môn cao. Đội ngũ của AM đã nỗ lực dịch thuật khá chuẩn xác với chi phí hợp lý. Chúng tôi tin tưởng vào chất lượng các bản dịch thuật tiêu chuẩn ISO của AMVN và đã áp dụng trong tư vấn cho khách hàng của mình.

BSI Group (Vietnam)

The British Standards Institution (BSI) is the national standards body of the UK. BSI Vietnam produces technical standards on a wide range of products and services and also supplies certification and standards-related services to businesses.