BSI Group (Vietnam)

Tài liệu tiêu chuẩn của BSI khá đa dạng và tính chuyên môn cao. Đội ngũ của AM đã nỗ lực dịch thuật khá chuẩn xác với chi phí hợp lý. Chúng tôi tin tưởng vào chất lượng các bản dịch thuật tiêu chuẩn ISO của AMVN và đã áp dụng trong tư vấn cho khách hàng của mình.

YKVN Law Firm

We provide legal advice from a Vietnamese law perspective to global clients. Our clients’ needs span many areas. Translation of our clients’ dossiers, therefore, requires absolute accuracy, especially transaction documents. What really amazes me is that AM’s legal translations are delivered beyond our clients’ demanding expectations.