Đảm bảo Chất lượng

Hoạt động đảm bảo chất lượng dịch thuật giúp các bản dịch đạt được chất lượng kỳ vọng.

Một bản dịch kém có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc khách hàng chấp nhận sản phẩm và dịch vụ của bạn, và hơn nữa, nó có thể gây tác động tiêu cực đến cảm nhận của khách hàng về thương hiệu cũng như những thiệt hại tiềm tàng có thể xuất hiện trong tương lai. Dịch vụ Đảm bảo Chất lượng Dịch thuật tại AM Việt Nam là chìa khóa giúp bạn đảm bảo chất lượng toàn diện cho các bạn dịch của bạn.

Dịch đúng

Nhà ngôn ngữ học của chúng tôi thực hiện đánh giá tính chính xác của thuật ngữ, số liệu, tính nhất quán, ngữ nghĩa và tính đầy đủ của bản dịch. Kỹ thuật dịch và kỹ thuật vận dụng ngôn ngữ cũng được đánh giá cẩn trọng.

Văn hóa

Bắt đầu từ ngữ pháp chuẩn mực giúp cho ngôn ngữ bản dịch trở lên chuyên nghiệp, gẫy gọn và dễ đọc hơn. Chúng tôi đảm bảo bản dịch được thực hiện đúng các yêu cầu cho mục đích sử dụng của bạn. Văn hóa sử dụng ngôn ngữ quyết định lớn đến thành công của bản dịch.

 

Văn phong

Kỹ thuật ngôn ngữ bao gồm văn phong và lựa chọn từ, cách dịch. Chúng tôi tiến hành đánh giá toàn diện để đảm bảo sự phù hợp của bản dịch với tính chất của văn bản cũng như đối tượng mục tiêu của tài liệu hướng đến.

 

Các dịch vụ Đảm bảo Chất lượng Dịch thuật tại AM Việt Nam

Một bản dịch dù được thực hiện cẩn trọng cũng có thể xuất hiện những lỗi tiềm ẩn từ nhẹ đến nghiêm trọng. Những lỗi này thường xuất phát từ con người, nhất là các bản dịch được thực hiện đồng thời bởi nhiều người. Hoạt động Đảm bảo Chất lượng Dịch thuật sẽ giải quyết các rủi ro tiềm ẩn này thông qua các chỉ số đánh giá độc lập để xác định xem sản phẩm dịch thuật đó có đảm bảo được yếu tố đầu ra hay không.

#AMVIETNAM

Bản dịch được đảm bảo chất lượng như thế nào?

Đánh giá chất lượng với các tiêu chí chuyên sâu

Khi cần dịch thuật tài liệu, bạn sẽ tìm kiếm các dịch vụ dịch thuật tin cậy. Nhưng vì tầm quan trọng của bản dịch khi sử dụng nên bạn cần chắc chắn rằng bản dịch đó đã được dịch đúng, văn phong đủ tốt, đó là khi bạn cần tìm đến dịch vụ đánh giá chất lượng độc lập của chúng tôi.

Một trong những yêu cầu hàng đầu là bản dịch phải chính xác, nhưng chính xác như thế nào lại là một vấn đề không dễ dàng cho các nhà ngôn ngữ học. Chúng tôi thiết kế bộ công cụ đo lường áp dụng vào việc đánh giá chi tiết chất lượng và hiệu quả của bản dịch.

Gửi yêu cầu đánh giá chất lượng

AM.

Trung tâm thông tin