Post-editing: kéo bản dịch máy lại gần với con người hơn

Trong những năm gần đây Post-editing trở thành một quy trình thường quy trong dịch thuật. Các dịch thuật viên được nghe nhiều hơn về công việc này cũng như cũng có thể đã từng được yêu cầu thực hiện công việc này. Tuy nhiên, không phải dịch thuật viên nào cũng nắm được và có đủ kỹ năng để thực hiện tốt công việc Post-editing. Trong bài này tôi chia sẻ một số vấn đề liên quan đến hoạt động Post-editing mà có thể giúp ích được cho bạn thực hiện công việc của mình. 

Post-editing là gì?

Post-editing là quá trình con người sửa đổi bản dịch do máy tạo ra để đạt được một bản dịch “có thể chấp nhận được”.  Hay nói cách khác, Post-editing chính là bao gồm việc chỉnh sửa đầu ra của bản dịch máy để đảm bảo rằng nó đáp ứng mức chất lượng đã thương lượng trước giữa khách hàng công ty dịch thuật. Thông thường, khách hàng có thể yêu cầu các công ty dịch thuật thực hiện Post-editing theo một trong hai cấp độ sau:

  • Post-editing nhẹ (Light Post-editing): ý chỉ sự hạn chế sự can thiệp của con người vào bản dịch máy. Nhằm mục đích làm cho đầu ra dễ hiểu hơn. Ứng dụng trong một số trường hợp nhất định như cần dịch nhanh, tiết kiệm chi phí trong khi bản dịch cuối cùng có thể chấp nhận được.
  • Post-editing đầy đủ (Full Post-editing, Heavy Post-editing): ý chỉ sự can thiệp mạnh mẽ và sâu sắc của con người nhằm tạo ra một bản dịch hoàn hảo, phù hợp về văn phong. Ứng dụng trong nhiều trường hợp cần bản dịch chính xác, chất lượng cao.

Với những tiến bộ trong dịch máy thời gian gần đây, việc post-editing đang trở thành một giải pháp thay thế cho dịch thủ công. Trên thực tế, tất cả các công cụ dịch có sự hỗ trợ của máy tính (CAT) hiện có đều hỗ trợ việc post-editing đối với các bản dịch được dịch bằng máy.

Công việc của Post-editor là gì?

Cũng giống như công việc soát xét truyền thống, người thực hiện Post-editing sẽ thực hiện công việc của mình trên bản dịch máy được cung cấp. Công việc này có thể thực hiện trên văn bản hoặc thông qua công cụ dịch thuật như Trados hoặc XTM cloud để hoàn tất bản dịch theo những yêu cầu cụ thể của khách hàng.